Pravidla soutěže

Název soutěže

Pošli zkušenost a vyhraj!

Nezapomeň lajknout stránku Cannabis Clinical CZ na Facebooku aby ti neunikly žádné skvělé soutěže o hodnotné ceny!

Cannabicslinical.cz na Facebooku

Výherce soutěže

Bude zveřejněn po ukončení soutěže na našem FB Cannabis Clinical CZ

Úvod

Všeobecné podmínky soutěže se použijí v rámci marketingových aktivit webstránky cannabisclinical.cz, pokud zvláštní pravidla konkrétní soutěže nestanoví jinak. Všeobecné podmínky soutěží stanovují podmínky pro přihlášení, účast, získání a předání výhry v soutěži, a popisují práva a povinnosti soutěžících, a také zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona 428/2002 S.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Účel soutěže a organizátor

Účelem soutěže na stránce cannabisclinical.cz a na Facebooku je reklama a propagace internetové stránky organizátora soutěže. Organizátorem soutěže je společnost Synergia Pharmaceutical s.r.o.

Začátek a ukončení soutěže

Do soutěže se uživatelé Facebooku mohou zapojit v období od 1.2. 2022 do 18.2. 2022.

Ukončení soutěže může být upraveno organizátorem.

Slosování

Love proběhne po ukončení soutěže.

Výhra

1. místo

CANNABIS CLINICAL CBG + CBD 20% + Q10, 10 ml v hodnotě 1390 Kč

2. místo

CANNABIS CLINICAL CBD + CBG 10% + Q10, 10 ml v hodnotě 950 Kč

3. místo

CANNABIS CLINICAL CBD 5%, 10 ml v hodnotě 550 Kč

4. místo

Slevový kupón 30 % na nákup libovolného produktu na stránce

Cannabisclinica - produkty

Cannabisclinical.cz

Podmínky účasti

Do soutěže se může zapojit každý ve věku minimálně 18 let. Do soutěže nebudou zařazeni zaměstnanci společnosti Synergia Pharmaceuticals s.r.o.. Do soutěže bude zařazen každý, kdo pošle zkušenost na stránku cannabisclinical.cz alebo do komentáře na našem FB Cannabis Clinical CZ.

Kontaktní formulář pro předání zkušeností s produkty

Kontaktování výherce a předání výhry

Výherce soutěže bude vylosován z těch, co se zapojili do soutěže a splnili podmínky účasti. Výherce bude kontaktován prostřednictvím Facebooku. V případě, že se nepodaří kontaktovat výherce do 7 dnů od slosování, které proběhne 18.2.2022., výhra propadne dalšímu vylosovanému soutěžícímu v pořadí. Výhra bude zaslána na adresu, kterou nám zašlete v případě vylosování do soukromé zprávy buď na FB nebo e-mailem spolu s dalšími potřebnými kontaktními údaji. V případě, že se výherce neohlásí na výzvu pro předání výhry, výhra propadne dalšímu vylosovanému.

Ochrana osobních údajů

Účastníci přihlášením do soutěže dávají Organizátorovi svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, kterými jsou poskytnuty identifikační údaje účastníka soutěže (jméno, příjmení) jakož i se zpracováním údajů za účelem realizace soutěže a předání výhry v průběhu soutěže a po jejím skončení a pro potřeby řádné identifikace účastníka soutěže. Výherce soutěže bude zveřejněn na FB stránce Cannabis Clinical CZ.

Zvláštní ustanovení

Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s uspořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, doby platnosti nebo úpravy jejích pravidel včetně práva nahradit deklarovanou výhru jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Organizátor si vyhrazuje pro případ podezření z porušování těchto podmínek soutěží, zejména pro případ získávání výher v rozporu s obecnými a zvláštními podmínkami a dobrými mravy, zneužívání mechanismu a výhod soutěže, právo soutěžícímu odmítnout možnost účasti v soutěži a právo výherci výhru neposkytnout, a to i se zpětnou účinností. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo Pravidla kdykoli změnit, Soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit. Změnu Pravidel Organizátor vhodným způsobem zveřejní na stránce cannabisclinical.cz

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možností odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství než určil Organizátor a místo výher nelze požadovat peněžní plnění.
Organizátor Soutěže nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním. Soutěžící berou na vědomí, že výhry ze sázek a her nelze vymáhat. V případě, že výhercem se stane osoba, která není plnoletá nebo není způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, výhra bude předána jejímu zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, případně propadne dalšímu vylosovanému soutěžícímu v pořadí. Sdílení příspěvku na Facebooku a linkování stránky na Facebooku není podmínkou účasti v soutěži.